Većina studenata farmacije za legalizaciju medicinskog kanabisa

Većina studenata farmacije za legalizaciju je medicinskog kanabisa.

Šest od deset studenata farmacije vjeruje da bi se terapeutska upotreba marihuane trebala legalizirati, rezultati su podataka objavljenih u American Journal of Pharmaceutical Education, piše Daily Chronic.

Istražitelji na Sveučilištu u Kanzasu ocjenjivali su stavove učenika prema medicinskoj upotrebi marihuane.
Tristojedanaest (311) britanskih studenata farmacije ispunilo je anketu.

59% ispitanika reklo je – ‘marihuana se treba legalizirati za ljekovite svrhe’.

Ispitanici koji su priznali da su i sami ranije konzumirali marihuanu daleko više će podržati legalizaciju terapije kanabisom u usporedbi s onima bez prethodne povijesti korištenja kanabisa.

Međutim, većina ispitanika također je priznala da su se osjećali nelagodno odgovarajući na pitanja potrošača specifična za sigurnost i učinkovitost biljke.

Nekoliko ispitanika izvijestilo je da nema specifične školske nastave za kanabis, a 90% ispitanika ukazuje da bi se više uputa o medicinskoj marihuani trebalo uključiti u nastavne kurikulume.