Merckova imunoterapija Keytruda obećava u studiji multiplog mijeloma

Imunoterapija Keytruda farmaceutske kompanije Merck & Co’s dovela je do visoke stope odgovora kod pacijenata s rakom krvi multipli mijelom, kada se doda standardnoj terapiji, rezultati su male studije u ranoj fazi.

I faza ispitivanja testirala je Keytrudu u kombinaciji sa Celgeneovim Revlimidom i kortikosteroidom deksametazonom u bolesnika čija je dijagnoza napredovala nakon što su već primili nekoliko drugih tretmana, uključujući nekoliko bolesnika kojima nije pomogla u prethodnim tretmanima s Revlimidom.

Među 17 pacijenata dostupnih za evaluaciju u studiji koja je u tijeku na 50 pacijenata, sveukupna stopa bila je 76%, što znači da je 13 od 17 pacijenata imalo smislenu redukciju u raku. Od njih, četiri je imalo tzv. vrlo dobar djelomični odgovor, gdje su se razine abnormalnih ‘M’ proteina u krvi smanjile za najmanje 90%, piše Reuters.

‘Ovo su vrlo preliminarni, no uistinu obećavajući podaci’, rekao je dr. Jesus San Miguel, voditelj studije koji je rezultate predstavio na American Society of Hematology u Orlandu.

‘Imamo pacijente koji nisu odgovorili na niti jedan drugi lijek, a odgovorili su na ovu kombinaciju’, dodao je San Miguel, profesor hematologije na Sveučilištu Navarra u Pamploni, Španjolska.

Pacijente će se nastaviti pratiti kako bi se odredio eventualno trajanje odgovora.

Šef onkološkog istraživanja za Merck Roger Dansey, nazvao je rani odgovor dovoljan za kompaniju koja bi sada pomakla kombinaciju tretmana u opsežnu Fazu II ispitivanja koja bi se mogla upotrijebiti za traženje dozvole za multipli mijelom.

Keytruda, poznat kemijski kao pembrolizumab, pripada pomno motrećoj klasi lijekova PD-1 inhibitori koja imunološkom sustavu pomaže u borbi protiv raka blokirajući mehanizme koje tumor upotrebljava da izbjegne udare.

Već je odobren za liječenje raka pluća i naprednom melanoma, najsmrtonosnijeg oblika raka kože. Nema prijavljenih slučaja kolitisa ili upale pluća koje su viđene u drugim ispitivanjima Keytrude.

‘Učestalost nuspojava je niska, no to bi moglo biti zbog ograničene izloženosti lijeku do sada’.