Arhiva objava autora: Dario Alfirević

Novosti sa sjednice CMDh-a iz ožujka 2018. godine

Novosti sa sjednice CMDh-a iz ožujka 2018. godine 28.04.2018. Zaključke sa sjednice Koordinacijske grupa za postupak međusobnog priznavanja i decentralizirani postupak za humane lijekove (engl. Co-ordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures – Human, CMDh) održanoj u ožujku 2018. godine možete pročitati na stranicama CMDh/HMA-a, odnosno ovdje. Povratak Tekst u potpunosti preuzet s: www.halmed.hr […]

Novosti sa sjednice CMDh-a iz travnja 2018. godine

Novosti sa sjednice CMDh-a iz travnja 2018. godine 03.05.2018. Zaključke sa sjednice Koordinacijske grupa za postupak međusobnog priznavanja i decentralizirani postupak za humane lijekove (engl. Co-ordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures – Human, CMDh) održanoj u travnju 2018. godine možete pročitati na stranicama CMDh/HMA-a, odnosno ovdje. Povratak Tekst u potpunosti preuzet s: www.halmed.hr […]

Novosti sa sjednice CMDh-a iz svibnja 2018. godine

Novosti sa sjednice CMDh-a iz svibnja 2018. godine 27.06.2018. Zaključke sa sjednice Koordinacijske grupa za postupak međusobnog priznavanja i decentralizirani postupak za humane lijekove (engl. Co-ordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures – Human, CMDh) održanoj u svibnju 2018. godine možete pročitati na stranicama CMDh/HMA-a, odnosno ovdje. Povratak Tekst u potpunosti preuzet s: www.halmed.hr […]

Obavijest o privremenoj obustavi distribucije i primjene serija lijekova s djelatnom tvari valsartan proizvođača Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd.

Obavijest o privremenoj obustavi distribucije i primjene serija lijekova s djelatnom tvari valsartan proizvođača Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd. 28.06.2018. Nositelji odobrenja za stavljanje u promet lijekova s djelatnom tvari valsartan proizvođača Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd., u suradnji s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode (HALMED), pokreću postupak privremene obustave distribucije i primjene navedenih […]

Vlada prihvatila prijedlog Komore da se napad na liječnike tretira kao kazneno djelo

28.06.2018. Inicijativu da se odredba „prisila prema zdravstvenom radniku“ unese u Kazneni zakon, Komora je prema ministarstvima zdravstva i pravosuđa pokrenula još prije tri godine. Komora je posebno upozoravala kako sve učestaliji napadi na liječnike i drugo zdravstveno osoblje ne samo što nanosi štetu napadnutom već kao posljedicu ima i ugrožavanje pružanja zdravstvene zaštite […]

Spas u posljednji čas

Prije nekoliko dana u Kliničkom odjelu za dječju kirurgiju i intenzivno liječenje djece UKC-a Ljubljana dogodila se nepredviđena situacija koja je zahtijevala hitnu intervenciju tamošnjih liječnika ali i neizbježnu suradnju s našom bolnicom. Liječnici dječjeg odjela zaprimili su dijete kojem su otkazivala pluća i koje je hitno trebalo priključiti na ECMO uređaj. Budući da se […]

HLK podržala prosvjed liječnika primaraca na Markovu trgu

27.06.2018. Po predloženim odredbama 25 posto liječnika i dalje će ostati raditi u domovima zdravlja, što KoHOM drži nedopustivim jer su ti kolege liječnici diskriminirani s obzirom da nemaju pravo na izbor, odnosno izabrati, žele li biti zaposlenici doma zdravlja ili koncesionari. “Ako se ovakav zakon donese za pet godina nećemo imati primarnu zdravstvenu […]

HALMED objavio novu verziju podrubrike Biološki i bioslični lijekovi

HALMED objavio novu verziju podrubrike Biološki i bioslični lijekovi 27.06.2018. U sklopu rubrike Lijekovi na internetskim stranicama Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) objavljena je nova verzija podrubrike Biološki i bioslični lijekovi. Nova verzija usklađena je s novim znanstvenim spoznajama i praksama drugih država članica Europske unije. Povratak Tekst u potpunosti preuzet s: www.halmed.hr […]

U „Otvorenom“ ministar Kujundžić i predstavnici liječnika o novom zakonu o ZZ i najavljenom prosvjedu

Vikica Krolo istaknula je da je u Hrvatskoj donedavno u primarnoj zdravstvenoj zaštiti radilo 2400 liječnika, a da ih je sada oko 2100, te da će ih za pet godina zbog odlaska u mirovinu biti 1600. Brinemo se tko će liječiti građana Hrvatske. Dijagnoza stanja u zdravstvu je katastrofalna. Trebamo zakone koji će zaustaviti daljnje […]