Početna / O nama

O nama

U skladu s odredbama čl. 21. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12) navode se sljedeći podaci ENOTO USLUGE d.o.o. trgovačko društvo iz Zagreba sa sjedištem na adresi Filipovićeva 33, Zagreb, OIB: 44696196541, matični broj poslovnog subjekta MB: 2789850 registrirano pri Trgovačkim sudom u Zagrebu pod brojem MBS: 080771552 (predmet Tt-11/9631-6) s temeljnim kapitalom 20.000,00 HRK uplaćenim u cijelosti u novcu s jedinim članom društva: Dario Alfirević i članom Uprave: Dario Alfirević, direktor, žiro-račun 2340009-1110488589, transakcijski račun IBAN HR56 2340 0091 1104 8858 9 kojeg vodi PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d., Račkog 6, 10000 Zagreb, žiro račun 2402006-1100654507, transakcijski račun IBAN HR41 2402 0061 1006 5450 7 kojeg vodi ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka.

Kontakt: marketing@lijecnik.hr

Portal Liječnik.hr je glasilo društva Enoto usluge d.o.o. i portala Ljekarnik.hr te stoga sukladno Preporuci o upisu pružatelja elektroničkih publikacija u Upisnik pružatelja medijskih usluga, elektroničkih publikacija i neprofitnih proizvođača audiovizualnog sadržaja ne podliježe upisu u registar.

Ljekarnik.hr web shop

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.