Arhiva tagova: HALMED

Novosti sa sjednice CMDh-a iz ožujka 2018. godine

Novosti sa sjednice CMDh-a iz ožujka 2018. godine 28.04.2018. Zaključke sa sjednice Koordinacijske grupa za postupak međusobnog priznavanja i decentralizirani postupak za humane lijekove (engl. Co-ordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures – Human, CMDh) održanoj u ožujku 2018. godine možete pročitati na stranicama CMDh/HMA-a, odnosno ovdje. Povratak Tekst u potpunosti preuzet s: www.halmed.hr […]

Novosti sa sjednice CMDh-a iz travnja 2018. godine

Novosti sa sjednice CMDh-a iz travnja 2018. godine 03.05.2018. Zaključke sa sjednice Koordinacijske grupa za postupak međusobnog priznavanja i decentralizirani postupak za humane lijekove (engl. Co-ordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures – Human, CMDh) održanoj u travnju 2018. godine možete pročitati na stranicama CMDh/HMA-a, odnosno ovdje. Povratak Tekst u potpunosti preuzet s: www.halmed.hr […]

Novosti sa sjednice CMDh-a iz svibnja 2018. godine

Novosti sa sjednice CMDh-a iz svibnja 2018. godine 27.06.2018. Zaključke sa sjednice Koordinacijske grupa za postupak međusobnog priznavanja i decentralizirani postupak za humane lijekove (engl. Co-ordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures – Human, CMDh) održanoj u svibnju 2018. godine možete pročitati na stranicama CMDh/HMA-a, odnosno ovdje. Povratak Tekst u potpunosti preuzet s: www.halmed.hr […]

Obavijest o privremenoj obustavi distribucije i primjene serija lijekova s djelatnom tvari valsartan proizvođača Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd.

Obavijest o privremenoj obustavi distribucije i primjene serija lijekova s djelatnom tvari valsartan proizvođača Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd. 28.06.2018. Nositelji odobrenja za stavljanje u promet lijekova s djelatnom tvari valsartan proizvođača Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd., u suradnji s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode (HALMED), pokreću postupak privremene obustave distribucije i primjene navedenih […]

HALMED objavio novu verziju podrubrike Biološki i bioslični lijekovi

HALMED objavio novu verziju podrubrike Biološki i bioslični lijekovi 27.06.2018. U sklopu rubrike Lijekovi na internetskim stranicama Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) objavljena je nova verzija podrubrike Biološki i bioslični lijekovi. Nova verzija usklađena je s novim znanstvenim spoznajama i praksama drugih država članica Europske unije. Povratak Tekst u potpunosti preuzet s: www.halmed.hr […]

Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od ispadanja klipa nove štrcaljke prilikom izvlačenja lijeka Cetrotide (cetroleliksacetat)

Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od ispadanja klipa nove štrcaljke prilikom izvlačenja lijeka Cetrotide (cetroleliksacetat) 19.06.2018. Nositelj odobrenja Merck Serono Europe Limited je u suradnji s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) i Europskom agencijom za lijekove (EMA), uputio je pismo zdravstvenim radnicima o riziku od ispadanja klipa nove štrcaljke prilikom izvlačenja lijeka Cetrotide […]

Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od ispadanja klipa nove štrcaljke prilikom izvlačenja lijeka Cetrotide (cetroleliksacetat) što dovodi do gubitka sterilnosti lijeka

Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od ispadanja klipa nove štrcaljke prilikom izvlačenja lijeka Cetrotide (cetroleliksacetat) što dovodi do gubitka sterilnosti lijeka 19.06.2018. Nositelj odobrenja Merck Serono Europe Limited je u suradnji s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) i Europskom agencijom za lijekove (EMA), uputio je pismo zdravstvenim radnicima o riziku od ispadanja klipa […]

Objavljene preporuke za prijavu izmjena u dokumentaciji o lijeku na temelju ocjene sigurnosnih signala sa sjednice PRAC-a iz svibnja 2018. godine

Objavljene preporuke za prijavu izmjena u dokumentaciji o lijeku na temelju ocjene sigurnosnih signala sa sjednice PRAC-a iz svibnja 2018. godine 18.06.2018. Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) objavila je na svojim internetskim stranicama preporuke za prijavu izmjena u dokumentaciji o lijeku na temelju ocjene sigurnosnih signala koje su usvojene na sjednici Povjerenstva za […]

Novoodobreni lijekovi – svibanj 2018. godine

Novoodobreni lijekovi – svibanj 2018. godine 15.06.2018. Niže su dostupne informacije o novoodobrenim lijekovima za koje su odobrenja za stavljanje u promet dali Agencija za lijekove i medicinske proizvode Republike Hrvatske te Europska komisija. Popis lijekova za koje je odobrenja dala Agencija za lijekove i medicinske proizvode u razdoblju od 1. svibnja 2018. godine do […]

Obavijest o povlačenju serije B163218 lijeka Dorvis 20 mg/ml kapi za oko, otopina

Obavijest o povlačenju serije B163218 lijeka Dorvis 20 mg/ml kapi za oko, otopina 15.06.2018. Tvrtka Alvogen IPCo S.ar.l., nositelj odobrenja za stavljanje u promet lijeka Dorvis 20 mg/ml kapi za oko, otopina, na zahtjev Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) provodi povlačenje serije B163218 navedenog lijeka do razine ljekarni. Povlačenje se provodi jer je […]